Exempelportfölj

10,12% Avkastning sedan start
8,34% Årsavkastning
217 851 kr Kontobalans

Realiserat resultat

Jul 2017
Okt 2017
Jan 2018
Apr 2018
Jul 2018
Okt 2018
0
5 000
10 000
15 000
20 000

Nyckeltal

Nettoutlåningsränta 7,71%
Målavkastning 6,22%
Antal lån 136
Andel låneskydd 80,88%
Genomsnittlig löptid 80 mån
Förväntad löptid 44 mån

Kommande återbetalningar

Här bor dina låntagare

Andel Hög Låg

Låneportfölj

Låntagare - ålder och kön

Man Kvinna
100%
100%
50%
50%
0%
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60+

Utlåning över tid

Jul 2017
Okt 2017
Jan 2018
Apr 2018
Jul 2018
Okt 2018
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000