Miljardintäkter slarvas bort på usla sparkonton

Nära två tredjedelar av svenskarnas sparande ligger just nu hos de fyra storbankerna. Som tack för förtroendet erbjuder de just nu sina kunder sparkonton med noll procent i ränta. Det innebär att vi sparare går miste om många miljarder i uteblivna intäkter varje år.

Det svenska folket går just nu miste om miljarder svenska kronor i ränteintäkter varje år. Totalt hade svenskarna ett sparande på 1 776 miljarder kronor vid årsskiftet 2017/2018, där 1 119 miljarder är placerade hos de fyra storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Det visar siffror från Svenska Bankföreningen som Svenska Dagbladet tagit del av.

De fyra storbankernas vanligaste sparkonton utan bindningstid ger dig ingen ränta alls vilket innebär att många sparare i praktiken förlorar pengar varje år på grund av inflationen. Genom att välja bort storbankernas snåla sparkonton skulle miljarderna kunna hamna hos spararna istället.

– Makten ska ligga hos konsumenten, det är hela idén med Brocc. Genom att ta bort dyra mellanhänder som banken skapar vi bättre villkor för alla oavsett om man vill låna eller spara. Ingen ska behöva ha noll procent i ränta på sina sparpengar, säger Jessica Feinbaum, marknadschef på Brocc.

Många svenskar väljer idag att ha sina sparpengar hos storbankerna eftersom man tycker att det är bekvämt att samla alla sina bankärenden hos en och samma aktör. Andra vet inte att det finns andra, bättre alternativ som ger betydligt mer klirr i spargrisen.

– Det är just av den här anledningen som alternativ som Brocc är så viktiga. Vi ser det som vår mission att visa hela svenska folket att det finns alternativ till både 0-ränta och en skakig börs, där man kan få en hög och stabil avkastning på sina hoparbetade sparpengar, avslutar Jessica.