Hoppa till innehållBrocc Logo Large

Låneskydd

Underline

Vårt Låneskydd ger dig en ökad ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för en olycka, förlora jobbet eller om du skulle bli allvarligt sjuk. När du lånar pengar eller samlar dina lån hos oss kan du samtidigt ansöka om vårt Låneskydd – så att du kan känna dig trygg om det oväntade skulle inträffa.

Vad omfattar vårt Låneskydd?

Låneskyddsförsäkringen ersätter din månadskostnad för ränta och amortering till Brocc på upp till hela 5 000 kronor per månad i upp till 12 månader. Försäkringen kan du enkelt teckna samtidigt som du tar ett lån hos Brocc och den börjar gälla 90 dagar efter du tecknat Lånaskyddet.

Vi bjuder nya kunder på kostnaden för försäkringen i tre månader. Har du tecknat en försäkring men inte längre vill ha den så kan du säga upp den när som helst. Kontakta i så fall kundtjänst.

Kostnad för Låneskydd

Försäkringspremien är endast 7 procent av månadskostnaden och faktureras månatligen tillsammans med din lånekostnad. När du tecknar försäkringen vid signering av ditt låneavtal, bjuder vi dig på kostnaden för ditt Låneskydd de första tre månaderna.

Exempelkostnad: 

Om du har en månadskostnad på 3000 kronor i månaden på ditt lån så kostar ditt Låneskydd endast 210 kronor i månaden. 

 

Försäkringsvillkor

Vad ingår i försäkringen?

  • Försäkringen ersätter lånets månadskostnad, dock max 5000 kr under maximalt 12 månader om du drabbats av tillfällig arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet i minst 30 dagar i följd.

  • Försäkringen lämnar ersättning om du drabbats av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall som leder till hel sjukskrivning som innebär frånvaro från din ordinarie sysselsättning i minst 30 dagar i följd.

  • Försäkringen lämnar ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös på grund av arbetsbrist och är helt utan arbete i 30 dagar i följd.

  • För egenföretagare krävs att verksamheten lagts ned p g a konkurs eller likvidation.

  • Är flera personer ansvariga för samma lån utgår ersättningen i proportion till försäkrades låntagarandel.

Vad ingår inte i försäkringen?

  • Arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall då du konsulterat läkare eller erhållit vård för den anmälda åkomman under den senaste 6-månadersperioden innan försäkringens startdatum täcks inte.

  • Arbetsoförmåga till följd av förhållanden som förelåg vid försäkringens startdatum täcks inte.

  • Arbetsoförmåga vid uppbärande av sjuklön från arbetsgivare täcks inte.

  • Ofrivillig arbetslöshet till följd av att  tidsbegränsad anställning upphört inom ramen för de anställningsavtal som du ingått med arbetsgivaren.

  • Ofrivillig arbetslöshet som inträder eller varsel läggs under kvalificeringstiden.

Fullständiga försäkringsvillkor samt förköpsinformation

Brocc försäkringar – Faktablad för försäkringsprodukt

Brocc försäkringar – Förköpsinformation

Brocc försäkringar – Information om försäkringsförmedling

Brocc försäkringar – Försäkringsvillkor

E-post

help@brocc.se
Brocc Logo SmallCopyright © 2021 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB