Skip to contentBrocc Logo Large

Trygghetsförsäkring

Underline

Vår Trygghetsförsäkring ger dig en ökad ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för en olycka, förlora jobbet, bli allvarligt sjuk eller vid dödsfall. När du lånar pengar eller samlar dina lån hos oss kan du samtidigt ansöka om vår Trygghetsförsäkring – så att du kan känna dig trygg om det oväntade skulle inträffa.

Vad omfattar Trygghetsförsäkringen?

Trygghetsförsäkringen eller Låneskyddsförsäkringen ersätter din månadskostnad för ränta och amortering till Brocc på upp till hela 10 000 kronor per månad i upp till 12 månader. Försäkringen kan du enkelt teckna i anslutning som du tar ett lån hos Brocc och den börjar gälla dagen efter du tecknat försäkringen, under förutsättning att den kan beviljas.

Vi bjuder nya kunder på kostnaden för försäkringen i en månad. Har du tecknat en försäkring men inte längre vill ha den så kan du säga upp den när som helst. Kontakta i så fall kundtjänst.

Kostnad för försäkringen

Försäkringspremien är endast 7,95 procent av månadskostnaden och faktureras månatligen tillsammans med din lånekostnad. När du tecknar försäkringen vid signering av ditt låneavtal, bjuder vi dig på kostnaden för din Trygghetsförsäkring den första månaden.

Exempelkostnad: 

Om du har en månadskostnad på 3000 kronor i månaden på ditt lån så kostar ditt Låneskydd endast 238 kronor i månaden. 

Vem kan teckna Trygghetsförsäkring?

För att kunna teckna försäkringen krävs följande:

  • Du ingår i den försäkringsberättigade gruppen

  • Du har fyllt 18 men inte 60 år,

  • Du är fullt arbetsför,

  • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och inskriven i svensk försäkringskassa,

  • Du är vid tiden för ansökan inte medveten om förestående varsel om uppsägning eller förestående arbetslöshet (gäller endast om försäkringen som tecknats innehåller skydd mot arbetslöshet)

  • Du är vid tiden för ansökan tillsvidareanställd sedan minst 6 sammanhängande månader i sträck med en arbetstid på minst 20 timmar per vecka eller du är egen företagare och ansluten till erkänd arbetslöshetskassa (gäller endast om försäkringen som tecknats innehåller skydd mot arbetslöshet)

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för försäkring mot arbetsoförmåga, arbetslöshet och dödsfall är Knif Trygghet Forsikring AS, Norge med org. nr. 991 206 825. Försäkringsgivaren företräds i Sverige av Vitea Life AB, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm.

Vanliga frågor

Dokument och information gällande Trygghetsförsäkringen. Vid frågor, tveka inte att kontakta oss.

E-post

help@brocc.se
Brocc Logo SmallCopyright © 2024 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB