Skip to contentBrocc Logo Large
Din ekonomi

Så investerar du smart år 2019!

Börsen har skakat rejält under den senaste tiden och bidragit till oro bland investerarna. Samtidigt har vi fortfarande ett läge med låga räntor på de mer stabila sparformerna. Då kan det vara klokt att se sig om efter andra investeringar som inte korrelerar med börsen men som ger betydligt mer än vad bankerna kan erbjuda.

Tufft investerarklimat år 2019?

Att börsen svänger åt olika håll är naturligt, men på senaste har det varit extra skakigt. Många frågar sig om börsen har nått sin peak, och tydliga signaler om en sämre konjunktur har rullat in. De långa räntorna noteras lägre än de korta vilket historiskt har varit ett tecken på recession. Även om 2019 inte bjuder på en regelrätt lågkonjunktur i svensk ekonomi kommer vi med all säkerhet att se en inbromsning i tillväxten enligt de flesta experter.

Den som sparar i aktier eller aktiefonder får alltså räkna med mindre tillväxt. Samtidigt befinner vi oss fortfarande i en lågräntemiljö, trots Riksbankens senaste besked, och det kan vara svårt att hitta alternativ till aktiemarknaden som ger avkastning. Investerarklimatet i Sverige är med andra ord väldigt tufft.

Det finns lönsamma alternativ

Det finns sätt att investera som både är mer stabilt än börsen och som ger betydligt högre avkastning än räntebärande papper. Och det är faktiskt exakt det sätt som bankerna har investerat i och växt sig starka på i över hundra år i Sverige. Ett beprövat tillgångsslag som stärks av ett gediget kreditprövningssystem och en hög betalningsvilja som faktiskt är högst i Europa. I och med digitaliseringen är det nu tillgängligt för vanliga investerare. Vi pratar så klart om investeringar i svenska lån genom Brocc's smarta peer-to-peer-plattform.

Hög avkastning till låg risk hos Brocc

– Vi slår hål på bankernas ensamrätt att investera i lån och öppnar upp en marknad med extremt höga marginaler. Genom att spara i bankernas favorittillgångsslag får du en god riskjusterad avkastning, och samtidigt kan vi ge bättre villkor för låntagarna, säger Andreas Thim från Brocc.

Du investerar alltså direkt i lån till svenska privatpersoner genom Brocc's digitala plattform. Man kan säga att du tar över bankens affär och eftersom du tar risken får du också räntan och den årliga förväntade avkastningen som just nu ligger på cirka 6 procent. Allt sker digitalt och varje månad kan du välja mellan att få räntan utbetald eller att återinvestera den för att njuta av ränta på ränta-effekten.

– Det är ett bra komplement till andra sparformer och ett bra alternativ för den som har en investeringshorisont på ett år eller mer och inte vill ta lika hög risk som börsen, säger Andreas Thim.

Med en hög avkastning till låg risk är det inte konstigt att allt fler börjar investera hos oss på Brocc! Gör 2019 till ditt bästa sparår någonsin och börja investera idag!

Brocc Logo SmallCopyright © 2023 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB