Skip to contentBrocc Logo Large
Din ekonomiNyheter

Kundens intresse i fokus

Kundrelationen är viktigare än någonsin. I ett större brus och hårdare konkurrens måste ditt företag ha en värdegrund och en vision som konsumenterna tror på och tycker om. För Brocc handlar det om transparens, rättvisa och att alltid ha kunden i fokus.

I allt högre utsträckning väljer vi att konsumera produkter och tjänster från varumärken som vi har emotionella band till, som vi tycker om. Unga vuxna, så kallade Millennials, exempelvis, delar mer än gärna värderingar med företag och litar i hög grad på rekommendationer från sina egna nätverk. Det är både en utmaning och möjlighet för företagen och betyder helt nya krav på varumärkens värdegrund.

"I en snabbrörlig marknad med både lokal och internationell konkurrens är varumärket allt. Att vi lever som vi lär och lever upp till våra löften är viktigt oavsett bransch men kanske ännu viktigare för oss som handskas med andra människors pengar", säger Jessica Feinbaum, Chief Marketing Officer hos Brocc.

En rapport från McKinsey visar att banken är en av de branscher där vi är allra mest lojala. Men har bankerna verkligen gjort sig förtjänta av den lojaliteten? En undersökning som YouGov genomfört för Brocc’s räkning visar att mer än var tredje svensk över 18 år någon gång känt sig lurad av sin bank. Och nästan hälften av de tillfrågade hävdar att banken helt eller delvis sätter sina egna intressen före konsumentens.

"Jag tror de flesta av oss någon gång känt frustration över de traditionella bankernas erbjudande och service. Det visade sig vara mer än bara en känsla när vi ser på resultatet av undersökningen. Finansiella tjänster har traditionellt sett inte varit lika konkurrensutsatta och många har öppnat konto i samma bank som sina föräldrar och varit lojala mot den banken vare sig man har varit nöjd eller inte. Hela vår affärsidé är att ha kundernas intressen i fokus. Vi ska vara alternativet där man känner sig trygg, omhändertagen och får bra och rättvisa villkor", förklarar Jessica.

Brocc vill erbjuda ett enkelt, rättvist och lättillgängligt alternativ.

"Många känner att det är för krångligt att byta bank eller upplever att det inte finns några alternativ. Det är precis det vi erbjuder en lösning på. Det ska vara enkelt att sköta sin privatekonomi och man ska inte betala högre avgifter och räntor än vad som är skäligt", säger Jessica.

Genom ärlighet och transparens mot kunderna skapas den trovärdighet som i förlängningen ger lojalitet. Inga dolda avgifter. Inga krångliga, byråkratiska formuleringar.

"För oss är det viktigt att vara tydliga med alla delar i vårt erbjudande, från fördelar med våra tjänster till avgifter och risker man tar som investerare. De traditionella finansbolagen har alldeles för stor makt idag och konsumenterna betalar för höga avgifter på de tjänster de nyttjar. Det vill vi ändra på, bland annat genom att driva utvecklingen i branschen mot bättre och rättvisare villkor och vi tror och hoppas att det man både som kund och icke-kund kan uppskatta det vi gör", avslutar Jessica.

Brocc Logo SmallCopyright © 2023 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB