Skip to contentBrocc Logo Large
Din ekonomi

Osäkra tider på börsen påverkar inte peer-to-peer-lån

Peer-to-peer-lån har en låg korrelation med börsen, visar en ny rapport. Det innebär att avkastningen från peer-to-peer-lån, i jämförelse med andra tillgångsslag, är mindre känslig för en börsnedgång. Rapporten visar också att peer-to-peer-låneplattformar erbjuder lägre ränta för låntagare och bättre avkastning för investerare än de traditionella bankerna.

En rapport från HJCO Capital partners visar att korrelationen mellan USA:s aktiemarknad och peer-to-peer-lån är låg, i jämförelse med andra tillgångsslag. Peer-to-peer-lån har till och med negativ korrelation till amerikanska obligationer, vilket innebär att peer-to-peer-lån har ökat i värde medan amerikanska obligationer har minskat i värde.

Den låga korrelationen med aktiemarknaden, tillsammans med lägre ränta och bättre avkastning, anges som huvudanledningarna till peer-to-peer-lånens växande popularitet. Lending Club, som är störst på peer-to-peer-lån i USA, har sedan 2010 emitterat över 28 Mdr USD i lån. De har gett sina investerare en genomsnittlig avkastning på 8,6 procent och en genomsnittlig ränta för låntagare på 14,8 procent. Detta kan jämföras med den svenska marknaden som genererar motsvarande avkastning för investerarna men där både utlåningsräntor och kreditförluster är väsentligt lägre (räntor 9% och kreditförluster under 1%). De traditionella bankerna i USA har gett sina låntagare en genomsnittlig ränta på 21,6 procent och långivare en genomsnittlig avkastning på endast 1,0 procent. Detta innebär en skillnad på hela 14,4 procent mellan en peer-to-peer-plattform och traditionella banker.

Nyckelfaktorerna bakom Lending Clubs framgång är transparens, mycket kreditvärdiga låntagare samt gedigen statistik och data som gör att de kan genomföra bra kreditbedömningar. Dessutom är de välorganiserade vilket leder till effektivitet och enklare tillgång till krediter för låntagarna. För investerare är det låga tröskelvärden, bättre tillgänglighet och väldigt bra avkastning i förhållande till risk. Slutsatsen man kan dra är att peer-to-peer-lån är betydligt bättre skyddade mot hög- och lågkonjunktur än vad börsnoterade bolag är. Vilket innebär att även om börsen går dåligt så kommer peer-to-peer-lånen att fortsätta generera avkastning.

HJCO Capital Partners Investment Research Report

Brocc Logo SmallCopyright © 2023 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB