Skip to contentBrocc Logo Large
Din ekonomi

Brocc välkomnar regeringens förslag på räntetak

Regeringen föreslår ett räntetak för dyra snabblån så att färre personer fastnar i negativa skuldspiraler. – Konsumenter ska i så liten utsträckning som möjligt behöva oroa sig för att en liten skuld växer och blir okontrollerbar, säger finansmarknads- och konsumentministern Per Bolund.

Idag överstiger räntan på snabblån i många fall 50 procent och erbjuds ofta personer som löper större risk än andra att få svårt att betala tillbaka pengarna. Det vill regeringen ändra på under nästa år. Med finansminister Per Bolund i spetsen vill regeringen införa ett räntetak för kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter och på så sätt skapa förutsättningar för bättre räntevillkor på kreditmarknaden.

– Nu vidtar regeringen kraftfulla åtgärder för att få till en mer ansvarsfull marknad och för att minska risken att snabblån och andra dyra lån leder in personer i en skuldspiral. Konsumenter ska i så liten utsträckning som möjligt behöva oroa sig för att en liten skuld växer och blir okontrollerbar, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i ett uttalande.

Räntetaket är tänkt att börja gälla 1 september 2018 och innebär att ränta och dröjesmålsränta för så kallade högkostnadskrediter maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan, idag -0,5 procent. Om du till exempel lånar 1 000 kronor ska du aldrig behöva betala mer än 2 000 kronor som konsument på grund av dyra räntor, avgifter och inkassokostnader.

– Genom förslaget stärker vi skyddet för konsumenterna och begränsar möjligheten att profitera på människor i ekonomisk utsatthet. Det är oacceptabelt att konsumenter utnyttjas, säger Heléne Fritzon, biträdande justitieminister.

Brocc välkomnar det nya förslaget från regeringen som går helt i linje med företagets syn på kreditetik och en schysst kreditmarknad.

– För oss är det otroligt viktigt att vi inte bidrar till en negativ skuldspiral utan istället hjälper konsumenter som redan lånat pengar att få bättre ränta. Det är bra att regeringen tar krafttag mot aktörer som skor sig på personer i utsatta situationer, säger Jonathan Klein, vd på Brocc.

Läs hela regeringens lagrådsremiss här!

http://www.regeringen.se/4ad776/contentassets/b1a183b39c5c450d95aeae0c7080a28f/rantetak-och-andra-atgarder-pa-marknaden-for-snabblan-och-andra-hogkostnadskrediter.pdf

Läs mer om Broccs kreditetik här!

Brocc Logo SmallCopyright © 2023 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB