Skip to contentBrocc Logo Large
Din ekonomiIntervjuNyheter

”Vanligare att byta bank i jakt på bättre villkor”

Det har blivit vanligare att byta bank de senaste åren enligt Dagens Nyheter. I veckan skriver de om en rapport från Konkurrensverket där civilekonomen Jeanette Carlsson Hauff har studerat rörligheten på bankmarknaden med fokus på de fyra storbankerna. En liknande undersökning gjordes 2009 (och 2001) och syftet är att kartlägga rörligheten på den traditionellt sett trögrodda bankmarknaden. #### Vanligare att shoppa runt

Rapporten visar bland annat att andelen bankkunder som shoppar runt har ökat och andelen som bytt bank (helt eller delvis) de senaste tre åren är nu 20 procent jämfört med 14-15 procent vid de förra undersökningarna. Det blir också vanligare att man lägger olika tjänster och behov på olika banker och har fler än en bank – i mätningarna för 2017 har andelen som endast har en bank har sjunkit till 47 procent från förra mätningens 61. ”En positiv och framförallt efterlängtad utveckling för hela branschen”, säger Jonathan Klein, VD på Brocc. ”Det är precis det här vi försöker driva, en rörligare marknad där kunderna ska kunna välja det alternativ som passar deras behov bäst, när behovet uppstår. Det ger bättre villkor till kunderna och håller oss på tårna att kontinuerligt utvecklas och erbjuda konkurrenskraftiga tjänster som är lätta att förstå och enkla att använda. Vi vet att många kunder inte är nöjda med sin bank idag, att man till och med känner sig åsidosatt eller än värre lurad av sin befintliga bank. Men samtidigt är marknaden trögrodd och vanliga konsumenter upplever att det är alldeles för krångligt och tidskrävande att shoppa runt och att genomföra ett faktiskt byte”. #### Fullföljer inte bytet

Rapporten visar att andelen bankkunder som försökt byta bank men som av någon anledning inte fullföljde bytet har ökat till 31 procent från 15 procent 2009. Jeanette Carlsson Hauff kommenterar att anledningarna kan vara många och nämner exempelvis att den befintliga banken kan ha matchat erbjudandet kunden fått hos en annan aktör. Andra anledningar kan vara att man upplevde att skillnaden var för liten för att faktiskt ta steget eller att man helt enkelt inte orkade. Det stämmer bra in med de resultat en undersökning Brocc genomförde tidigare i år visade. Där svarade väldigt många att det är krångligt och tidskrävande att byta bank och också att man upplever en avsaknad av alternativ. Inte lika många, men fortsatt alldeles för många, svarade att det är oviktigt för dem att byta bank (10 %) och att det är dyrt (4 %) att byta bank. ”Poängen ska ju vara raka motsatsen – att byta bank ska ge dig mer i plånboken, något jag tycker borde intressera alla. Men att det kan upplevas krångligt och tidskrävande kan jag förstå och här har vi alla i branschen ett viktigt jobb att göra. Vi måste tydliggöra våra erbjudande och skillnader och helt enkelt underlätta för våra kunder att kunna välja det för dem bästa alternativet. Med transparens och konkurrens får vi alla en välmående marknad med kunden i fokus”, avslutar Jonathan Klein.

Brocc Logo SmallCopyright © 2024 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB