Skip to contentBrocc Logo Large

Om Brocc

Brocc AB bildades 2016 som en marknadsplats för privatpersoner att utbyta finansiella tjänster, så kallad peer to peer-lending och vi har fortsatt försöka utmana marknaden och erbjuda bättre villkor för finansiella tjänster sedan dess. Under 2021 tog vi ett stort steg på vägen i vår tillväxtstrategi och förvärvade GCC Capital AB, som nu bytt namn till Brocc Finance AB, och vi kan därmed också erbjuda också inlåning, utlåning och försäkring till privatpersoner i Sverige och Finland. På Brocc jobbar knappt 40 anställda, med huvudkontor i Stockholm samt filial i Helsingfors.

Brocc Finance AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva finansieringsrörelse såsom in- och utlåning och omfattas också av den statliga insättningsgarantin. Brocc AB tillhandahåller koncernen med systemstöd och är även registrerat som anknuten försäkringsförmedlare. Brocc AB står under Finansinspektionens tillsyn som betalningsförmedlande institut.

Vårt mål är att erbjuda våra kunder värdeskapande och rättvisa finansiella tjänster genom moderna lösningar. Det här gör vi genom att vara nytänkande, ha ett stort tekniskt kunnande och engagerade och kompetenta medarbetare.

Ledning

Broccs ledningsgrupp består av personer med gedigen erfarenhet från Broccs verksamhetsområde – men även många andra områden. Att ha olika bakgrund och ett brett spann av erfarenheter ger oss en styrka som grupp.

I ledningsgruppen delar vi ett genuint engagemang för våra kunder, för våra anställda, för företaget och dess framtid. Brocc har höga ambitioner och vi tror på att involverar människor på alla nivåer, på att ge alla chansen och framförallt på våra anställdas vilja och förmåga att utvecklas.

Jonathan Klein-Strandberg, CEO

Född: 1984 Anställd: 2014

Jonathan är en av grundarna till Brocc och har varit VD på Brocc sedan start. Han har tidigare bland annat jobbat för Svea Ekonomi och Wasa Kredit. Johathan har en utbildning från IHM Business School.

Karl Bondesson, General Counsel

Född: 1976 Anställd: 2023

Karl har en gedigen bakgrund som jurist, med fokus på den finansiella sektorn. Närmast kommer han från KPMG:s Legal Services och han har tidigare arbetat som chefsjurist på Wasa Kredit samt advokat på Setterwalls Advokatbyrå. Karl är utbildad jurist med examen från Umeå universitet.

Sandra Wellmar, Chief Technology Officer

Född: 1978 Anställd: 2023

Sandra har lång erfarenhet inom finansbranschen. Hon kommer senast från fintech-företaget Klarna som Engineering Director. Dessförinnan har Sandra innehaft flera ledande befattningar inom Handelsbanken och har även arbetat inom olika områden, inklusive konsultbranschen och start-ups. Sandra har en civilingenjörsexamen inom Datateknik från Linköpings Universitet.