Skip to contentBrocc Logo Large

Om Brocc

Brocc AB bildades 2016 som en marknadsplats för privatpersoner att utbyta finansiella tjänster, så kallad peer to peer-lending och vi har fortsatt försöka utmana marknaden och erbjuda bättre villkor för finansiella tjänster sedan dess. Under 2021 tog vi ett stort steg på vägen i vår tillväxtstrategi och förvärvade GCC Capital AB, som bytt namn till Brocc Finance AB och utökade gruppens erbjudande med inlåning, utlåning och försäkring till privatpersoner i Sverige och Finland. Januari 2024 förvärvades Chassi Group med bolagen Handlar Finans och AMCAP. Det strategiska förvärvet ger den nya gruppen en tydlig inriktning mot objektfinansiering med dedikerade förhandlar kanaler.

Brocc Finance AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva finansieringsrörelse såsom in- och utlåning och omfattas också av den statliga insättningsgarantin. Brocc AB tillhandahåller koncernen med systemstöd och är även registrerat som anknuten försäkringsförmedlare. Brocc AB står under Finansinspektionens tillsyn som betalningsförmedlande institut.

Vårt mål är att erbjuda våra kunder värdeskapande och rättvisa finansiella tjänster genom moderna lösningar. Det här gör vi genom att vara nytänkande, ha ett stort tekniskt kunnande och engagerade och kompetenta medarbetare.

Ledning

Broccs ledningsgrupp består av personer med gedigen erfarenhet från Broccs verksamhetsområde – men även många andra områden. Att ha olika bakgrund och ett brett spann av erfarenheter ger oss en styrka som grupp.

I ledningsgruppen delar vi ett genuint engagemang för våra kunder, för våra anställda, för företaget och dess framtid. Brocc har höga ambitioner och vi tror på att involverar människor på alla nivåer, på att ge alla chansen och framförallt på våra anställdas vilja och förmåga att utvecklas.

Jonathan Klein-Strandberg, CEO

Född: 1984 Anställd: 2014

Jonathan är en av grundarna till Brocc och har varit VD på Brocc sedan start. Han har tidigare bland annat jobbat för Svea Ekonomi och Wasa Kredit. Johathan har en utbildning från IHM Business School.

Karl Bondesson, General Counsel

Född: 1976 Anställd: 2023

Karl har en gedigen bakgrund som jurist, med fokus på den finansiella sektorn. Närmast kommer han från KPMG:s Legal Services och han har tidigare arbetat som chefsjurist på Wasa Kredit samt advokat på Setterwalls Advokatbyrå. Karl är utbildad jurist med examen från Umeå universitet.

Sandra Wellmar, Chief Technology Officer

Född: 1978 Anställd: 2023

Sandra har lång erfarenhet inom finansbranschen. Hon kommer senast från fintech-företaget Klarna som Engineering Director. Dessförinnan har Sandra innehaft flera ledande befattningar inom Handelsbanken och har även arbetat inom olika områden, inklusive konsultbranschen och start-ups. Sandra har en civilingenjörsexamen inom Datateknik från Linköpings Universitet.

Nicolina Canu, Chief Financial Officer

Född: 1988 Anställd: 2021

Nicolina har jobbat med flera olika roller inom finansfunktionen och har senast ansvarat för avdelningen financial management. Dessförinnan har hon erfarenheter från olika roller på Skandiabanken, Marginalen Bank och Nordax Bank. Nicolina har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Styrelse

Styrelsen är ansvarig för Broccs organisation och ledning och har det övergripande ansvaret för Broccs styrning och kontroll. Styrelsen bedömmer kontinuerligt bolagets ekonomiska situation och säkerställer att bolaget är organiserat på ett sådant sätt att dess redovisning, förvaltning av tillgångar och finansiella frågor i allmänhet övervakas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Styrelsen ansvarar ytterst också för att Brocc bedriver sin verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt, att intressekonflikter identifieras och hanteras på ett korrekt sätt samt att Brocc upprätthåller en sund riskkultur och att verksamheten präglas av en hälsosam intern styrning och kontroll.

Liza Nyberg, Styrelseordförande

Född: 1963

Liza har erfarenhet från bank- och fastighetssektorn och är idag VD på Svensk Fastighetsförmedling. Dessförinnan har hon haft VD-uppdrag på bland annat Landshypotek Bank, Collector Bank och Skandiamäklarna AB.

Patrick De Muynck, Styrelseledamot

Född: 1956

Patrick har ett förflutet som partner på EQT och därutöver en mångårig internationell erfarenhet inom investement banking. Patrick är också engagerad i ett antal andra styrelseuppdrag, som ordförande såväl som ledamot.

Willem De Geer, Styrelseledamot

Född: 1973

Willem är partner och VD i YLD och har tidigare varit VD för Brunswick Ventures och grundare/VD av Panopticon Software. Willem innehar flera styrelseuppdrag.

Christopher Dailey, Styrelseledamot

Född: 1975

Christopher har bland annat varit VD för DF Capital och OakNorth Bank, samt haft ledande roller i GE Capital och TransAmerica Commercial Finance. Christopher har uppdrag som styrelseledamot i ett flertal andra företag, bland annat DBT.

Bolagsstyrning

Jobba hos Brocc

Vill du vara med och förändra finansbranschen? Sök någon av våra lediga tjänster redan idag!

Se lediga tjänster

Brocc i media

Brocc Logo SmallCopyright © 2024 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB