Skip to contentBrocc Logo Large

Om Brocc

Brocc AB bildades 2016 som en marknadsplats för privatpersoner att utbyta finansiella tjänster, så kallad peer to peer-lending och vi har fortsatt försöka utmana marknaden och erbjuda bättre villkor för finansiella tjänster sedan dess. Under 2021 tog vi ett stort steg på vägen i vår tillväxtstrategi och förvärvade GCC Capital AB, som nu bytt namn till Brocc Finance AB, och vi kan därmed också erbjuda också inlåning, utlåning och försäkring till privatpersoner i Sverige och Finland. På Brocc jobbar knappt 40 anställda, med huvudkontor i Stockholm samt filial i Helsingfors.

Brocc Finance AB står under tillsyn av Finansinspektionen och har tillstånd att bedriva finansieringsrörelse såsom in- och utlåning och omfattas också av den statliga insättningsgarantin. Brocc AB tillhandahåller koncernen med systemstöd och är även registrerat som anknuten försäkringsförmedlare. Brocc AB står under Finansinspektionens tillsyn som betalningsförmedlande institut.

Vårt mål är att erbjuda våra kunder värdeskapande och rättvisa finansiella tjänster genom moderna lösningar. Det här gör vi genom att vara nytänkande, ha ett stort tekniskt kunnande och engagerade och kompetenta medarbetare.

Ledning

Broccs ledningsgrupp består av personer med gedigen erfarenhet från Broccs verksamhetsområde – men även många andra områden. Att ha olika bakgrund och ett brett spann av erfarenheter ger oss en styrka som grupp.

I ledningsgruppen delar vi ett genuint engagemang för våra kunder, för våra anställda, för företaget och dess framtid. Brocc har höga ambitioner och vi tror på att involverar människor på alla nivåer, på att ge alla chansen och framförallt på våra anställdas vilja och förmåga att utvecklas.

Jonathan Klein-Strandberg, CEO

Född: 1984 Anställd: 2014

Jonathan är en av grundarna till Brocc och har varit VD på Brocc sedan start. Han har tidigare bland annat jobbat för Svea Ekonomi och Wasa Kredit. Johathan har en utbildning från IHM Business School.

Ida Kjos, Chief Legal Officer

Född: 1988 Anställd: 2021

Ida har tidigare arbetat som Head of Legal & Compliance på Advisa och som bolagsjurist på Novamedia AB. Ida har en juristexamen från Stockholms universitet.

Johan Adamsson, Head of Credit Risk & Analytics

Född: 1977 Anställd: 2019

Johan har en mångårig erfarenhet som analytiker och har tidigare arbetat bl.a. som Senior Credit Analyst på Avida och som kreditanalytiker på Entercard Sweden. Johan har en utbildning i datavetenskap från Stockholms universitet och KTH.

Nicolina Canu, Tillförordnad Chief Financial Officer

Född: 1988 Anställd: 2021

Nicolina har jobbat med flera olika roller inom finansfunktionen och har senast ansvarat för avdelningen financial management. Dessförinnan har hon erfarenheter från olika roller på Skandiabanken, Marginalen Bank och Nordax Bank. Nicolina har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Stig Johansson, Chief Product Officer

Född: 1979 Anställd: 2021

Stig har bland annat arbetat för Svea Ekonomi som Chief Strategy Officer och Head of R&D men han har också hunnit med att arbeta för Finansinspektionen. Stig är också tillförordnad Chief Technology Officer och har en utbildning i systemvetenskap från OTH Oslo.

Alexandra Rolnik, Chief Operative Officer

Född: 1984 Anställd: 2015

Alexandra har varit med på Brocc nästan sedan start. Tidigare har hon jobbat som kredit- och collectionhandläggare på Bluestep Bank. Alexandra har en magisterutbildning i företagsekonomi från Stockholms universitet.

Nicole Norrestad, Chief Compliance Officer

Född: 1974 Anställd: 2021

Nicole har tidigare arbetat som CCO på telekombolaget Tre men även på Collector, DIBS och Hoist och har även haft rollen som Data Protection Officer. Hon har en juristexamen från Stockholms universitet såväl som en kandidatexamen i Health Science från GIH.

Styrelse

Styrelsen är ansvarig för Broccs organisation och ledning och har det övergripande ansvaret för Broccs styrning och kontroll. Styrelsen bedömmer kontinuerligt bolagets ekonomiska situation och säkerställer att bolaget är organiserat på ett sådant sätt att dess redovisning, förvaltning av tillgångar och finansiella frågor i allmänhet övervakas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Styrelsen ansvarar ytterst också för att Brocc bedriver sin verksamhet på ett etiskt ansvarsfullt och professionellt sätt, att intressekonflikter identifieras och hanteras på ett korrekt sätt samt att Brocc upprätthåller en sund riskkultur och att verksamheten präglas av en hälsosam intern styrning och kontroll.

Liza Nyberg, Styrelseordförande

Född: 1963

Liza har erfarenhet från bank- och fastighetssektorn och är idag VD på Svensk Fastighetsförmedling. Dessförinnan har hon haft VD-uppdrag på bland annat Landshypotek Bank, Collector Bank och Skandiamäklarna AB.

Patrick De Muynck, Styrelseledamot

Född: 1956

Patrick har ett förflutet som partner på EQT och därutöver en mångårig internationell erfarenhet inom investement banking. Patrick är också engagerad i ett antal andra styrelseuppdrag, som ordförande såväl som ledamot.

Mattias Eklund, Styrelseledamot

Född: 1970

Mattias har tidigare varit partner på investeringsbolaget 3i och även arbetat för the Coca Cola Company med strategi och M&A. Mattias har uppdrag som styrelseledamot i ett flertal andra styrelser.

Patrik Gunnarson, Styrelseledamot

Född: 1984

Patrik är, tillsammans med bolagets VD, grundare till Brocc. Han har erfarenhet som entreprenör och har grundat flera bolag, däribland Hembygden Bostäder AB och FastighetsAB Caracol.

Mats Eriksson, Styrelseledamot

Född: 1961

Mats har bland annat varit Head of Consumer Credits på Nordnet Bank såväl som delaktig i att bygga upp konsumentkrediter på Svea Ekonomi. Mats har uppdrag som styrelseledamot i ett flertal andra företag.

Bolagsstyrning

Jobba hos Brocc

Vill du vara med och förändra finansbranschen? Sök någon av våra lediga tjänster redan idag!

Se lediga tjänster

Brocc i media

Brocc Logo SmallCopyright © 2022 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB