Skip to contentBrocc Logo Large

Villkor och information

Här har vi samlat viktig juridisk information om Brocc såväl som de dokument och avtal som rör våra tjänster.

Dataskyddsombud

Brocc har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att vi följer reglerna om dataskydd.

Du kan skicka brev till Dataskyddsombudet, skicka då brevet till följande adress: Dataskyddsombud, Brocc Finance AB Biblioteksgatan 8, 111 46 Stockholm.

Föredrar du att skicka e-post kan du använda den här adressen: dpo@brocc.se

Integritetspolicy

Brocc Finance AB (f.d. GCC Capital AB), organisationsnummer 556058-8740, (”Brocc”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög skyddsnivå̊ av dina personuppgifter. Vi arbetar för att behandlingen av dina personuppgifter ska ske så säkert som möjligt och att dina personuppgifter inte ska komma i orätta händer.

Brocc behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR) och övriga vid var tid gällande integritetsskyddsregler samt praxis.

I Integritetspolicyn förklaras hur Brocc samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Integritetspolicyn avser både låntagare och investerare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Brocc vid eventuella frågor.

pdfLäs hela vår Integritetspolicy

Insättningsgaranti

Våra sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per institut. I Brocc-gruppen är det GCC Capital som omfattas av den statliga insättningsgarantin. GCC Capital förvärvades 2021 av Brocc Holding AB och GCC byter nu namn till Brocc Finance AB (Org.nr 556058-8740).

Om du redan har ett sparkonto hos GCC och öppnar ett nytt konto hos Brocc behöver du därför vara medveten om att det är det samlade beloppet på ditt gamla konto hos GCC och ditt nya Brocc-konto som räknas i förhållande till den statliga insättningsgarantin.

Skulle ditt samlade sparbelopp hos GCC och Brocc överskrida 1 050 000 täcker den statliga insättningsgarantin alltså inte det överskridande beloppet. För mer information om statlig insättningsgaranti, se www.riksgalden.se

Penningtvätt

Penningtvätt handlar om brottslig verksamhet, om hur någon med hjälp av olika transaktioner får pengar att se ut som att de är hederligt förvärvade. Det finns även personer och grupper av personer som vill låna eller låna ut pengar i syfte att samla in och ta emot pengar som ska användas för att finansiera terrorism.

Som ett Betalningsinstitut är det Broccs skyldighet att säkerställa att vår verksamhet inte används för ovannämnda ändamål och att även i övrigt försöka att förhindra finansiering av terrorism. Därför ställer vi frågor till våra kunder.

Brocc måste alltid göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt. Därför måste vi ha god kunskap om dig, dina affärer och löpande följa dina transaktioner. Det är därför vi genomför ett antal kontroller för att bland annat säkerställa din identitet, ifall du är en person i politisk utsatt ställning (PEP) och för företag: vem som är verklig huvudman.

Kontrollerna utförs när du registrerar dig för ett sparande eller för att låna pengar hos oss. Om vi inte får svar som gör oss trygga är det vår plikt att inte utföra tjänsten.

Mer information hittar du på www.fi.se/penningtvatt eller www.penningtvatt.se

Företagsinformation

  • Kallelse till extrastämma 2024-01-22download icon
  • Fullmakt till extrastämma 2024-01-22download icon
  • Kallelse till årsstämma 2023-06-29download icon
  • Kallelse till årsstämma 2022-06-30download icon
  • Fullmakt till årsstämma 2022-06-30download icon

Dokument och produktinformation

Finansiell information och rapporter

Finansiella rapporter och annan värdefull information för våra investerare och finansiella intressenter.

E-post

help@brocc.se
Brocc Logo SmallCopyright © 2024 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB