Skip to contentBrocc Logo Large

Avgifter och kostnader

Underline

Investerare

Löpande servicekostnad 

Varje månad tar vi ut en servicekostnad som dras ur räntebetalningarna du får från lånen du investerat i. Det gör vi för att sköta all administration som rör dina lån vilket betyder allt från kreditbedömningar till administration av betalningsflöden, påminnelser till låntagarna samt en aktiv kundservice som finns på plats och kan svara på frågor från både investerare och låntagare. Den löpande servicekostnaden är 1,8 %.

Exempel: Om låntagaren betalar 10 % i ränta, får du 8,2 % i nettoränta (10 % i låntagarränta -1,8 % servicekostnad = 8,2 % nettoränta). Notera att servicekostnaden är prestationsbaserad vilket betyder att kostnaden endast tas ut när du får ränta betald.

Försäljning av portfölj på andrahandsmarknad

Om du väljer att sälja lånen i förtid på vår andrahandsmarknad så tillkommer en servicekostnad på 2 % på det belopp du önskar sälja, alternativt 2,99% vid prioriterad försäljning. Om du inte säljer lånen utan tar ut räntor och amorteringar i den takt de betalas in tillkommer inga andra kostnader.

Exempel: Om låntagaren betalar 10 % i ränta, får du 8,2 % i nettoränta (10 % i låntagarränta -1,8 % servicekostnad = 8,2 % nettoränta). Notera att servicekostnaden är prestationsbaserad vilket betyder att kostnaden endast tas ut när du får ränta betald.

Låntagare

Räntekostnader

Din ränta hos oss sätts individuellt och är baserad på en uppskattning av din personliga återbetalningsförmåga då det är du som person som är säkerheten i lånet, istället för en tillgång som t.ex. en bostad vid ett bostadslån. För närvarande kan vi erbjuda ett räntespann mellan 3,95 % –24,99 %. Lånet är ett s.k. annuitetslån vilket betyder att det är ett fast belopp för ränta och amortering som du betalar varje månad via autogiro. I den månatliga kostnaden ingår även vår uppstartsavgift som beräknas på den effektiva räntan.

Exempel: Ett lån på 100 000 kr till 4,45 % nominell ränta och avbetalning på 60 månader kostar 1 892 kr/månad (effektiv ränta 5,76%). Totalt kostar hela lånet 114 918 kr. Totalkostnaden och den effektiva räntan inkluderar uppstartsavgiften. Uppstartsavgiften tas ut vid lånets startdag och inkluderas i det totala lånebeloppet. Uppstartsavgiften i detta räkneexempel motsvarar 0,53 procentenheter av den effektiva räntan och utgörs av ett belopp om 23 kr per månad. Månadskostnaden blir i detta exempel alltså totalt 1 892 kr.

Övriga avgifter

Låneskydd

Denna avgiften är för dig som väljer att teckna Låneskydd hos oss när du signerar ditt låneavtal. Avgiften är 7 % av månadskostnaden, vilket motsvarar cirka 1,2 % i extra räntekostnad på ett genomsnittligt lån. Försäkringen ingår de 3 första månaderna. Läs mer här.

Exempelkostnad Låneskydd: 

Om du har en månadskostnad på 1517 kronor i månaden på ditt lån så kostar ditt Låneskydd 106 kr per månad. 

Dröjsmålsavgifter

Vid dröjsmål har Brocc enligt Låntagaravtalet rätt till följande ersättningar: Betalningspåminnelse 60 kr, dröjsmålsränta, inkassokrav 180 kr samt avbetalningsplan 170 kr.

Avgift gällande förtidslösen av lån samt extraamortering (Gäller endast lån med bunden ränta)

Om du som kund väljer att lösa in ditt lån innan löptiden gått ut, betalar du en ränteskillnadsersättningen motsvarande 1% av kvarvarande kapitalskuld. Om det vid tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare än ett år kvar av löptiden, är ränteskillnadsersättningen 0,5%. Om du betalar in en summa avseende extraamortering, ska du betala en ränteskillnadsersättning motsvarande 1% på inbetalat belopp. Brocc beräknar ersättningen enligt de regler för jämförelseräntan som anges i Konsumentkreditlagen och anvisningar som lämnats av Finansinspektionen.

Administrativ kostnad

Uppgår till 29 kr per månad

E-post

help@brocc.se
Brocc Logo SmallCopyright © 2023 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB