Skip to contentBrocc Logo Large

Covid-19

Underline

Brocc följer Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommendationer gällande begränsning av virusspridningen.

Det är viktigt för oss att upprätthålla en bra service för våra kunder. Vi har under 2020 vidtagit flera åtgärder både med hänsyn till samhällsansvar, anställda och våra kunder. Just nu arbetar en stor del av arbetsstyrkan hemifrån för att minska eventuell smittspridning. Utöver detta har vi även satt in ett antal begränsningar kopplat till besök, resor och andra arbetsrutiner för att göra det vi kan för att minimera påverkan av Covid-19. 

Låntagare med betalningssvårigheter

Kontakta oss så fort som möjligt om du har betalningssvårigheter så försöker vi hjälpa dig och tillsammans hitta en lösning. På mina sidor kan själv ansöka om en betalningsfri månad. Du kan även kan ansöka om att förlänga löptiden på ditt låna och på så sätt minska månadskostnaden. 

Låneskydd

Har du tecknat låneskydd och har blivit av med arbetet är det viktigt att kontakta oss så fort som möjligt. Mer information finns på här

Kundservice

Brocc har vidtagit åtgärder för att bidra till minskad smittspridning och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer att kunna ge fortsatt god service och hjälpa dig som kund om du har några frågor. Du är välkommen att kontakta oss eller besöka vår hemsida för mer information. Vi ber dig har överseende om det i perioder kan vara längre svarstid än normalt per telefon och att en del handläggningstider kan pågå lite längre än vanligt. 

Du har alltid en fullständig översikt över ditt konto och kundengagemang på Mina sidor.

E-post

help@brocc.se
Brocc Logo SmallCopyright © 2023 Alla rättigheter förbehållna av Brocc AB